Friday, April 30, 2010

Los dedales de Ana (Ana, España)

Hola, Soy ama de casa de Barcelona (España) y colecciono dedales desde hace unos 10 años. Tengo de muchos lugares del mundo y sobre todo de España. Me ancanta coleccionarlos.


Saludos de
Anna

Wednesday, April 28, 2010

Yanibela's Uruguayan thimbles

Two days ago Yanibela adswered my request and has joned Thimbles of the World. Today I would like to start a new topic - presenting places where you can find thimbles and people who create them. That is why I thought that Thimbles of the World should not be only a place when you can show your collection, but also a place where you can find interesting new items and exchange thimbles as well.


Yanibela is 30 years old and she lives in Uruguay's capital - Montevideo, in South America. She offers hand-painted thimbles, so if you do not have Uruguayan specimens in your collection, please check Yanibela's blog.

Agnieszka
Thimbles of the World

Monday, April 26, 2010

My Thimble Collection (Agnieszka, Poland)

My name is Agnieszka and I come from Poland. I am the founder of this blog and the digitabulist since 2004 and since that time I have been also looking for a place where collectors from all over the world can interchange their experiences conected with thimble collecting, place where they would share their knowledge, disscuss and make thimble exchange with each other. So, wecome to Thimbles of the World and let me start with a post about my collection.


My first thimble was a gift from my father. It was almost five years ago. He brought me from his Hungarian trip a little, porcelain gem made by Hollohaza manufacture. For a long time it was only a single gadget standing on my shelf. At that time I did not have an idea that there are some larger collections of such useless objects. Because, obviously, a thimble made of porcelain or glass cannot be used according to thimble's proper function.


Later, it turned out that besides typical, metal or plastic creations helpful in sewing or embroidery, amazing masterpieces exist; including wooden, glass, stone, ceramic, hand-painted, kilned, decorated with golden pigments thimbles and also those completely unlike classic thimbles - fugurines...


Currently, I have 937 thimbles in my collection. They come from four continents and over thirty countries. Please, visit my blog dedicated to thimbles. You will find there information about my collection, about concrete thimbles, manufactures and signatures. Surely, many plots are conected with porcelain, because of the fact that a majority of thimbles in my collection is made of porcelain.

Now, it is your turn! Join Thimbles of the World and help us create the best thimble collectors' web site!

Agnieszka
My Thimble Collection

Moja Kolekcja Naparstków (Agnieszka, Polska)

Mam na imię Agnieszka. Jestem kolekcjonerką naparstków i inicjatorką tego bloga. Naparstki zbieram od 2004 roku i od tego czasu poszukiwałam miejsca, w którym kolekcjonerzy z całego świata mogliby wymieniać doświadczenia związane ze swoim hobby, miejsca, gdzie dzieliliby się swoją wiedzą, rozmawiali, a także mogliby wymienić się naparstkami. A zatem, serdecznie witam na blogu Thimbles of the World (Naparstki z całego świata) i pozwólcie, że rozpocznę wpisem o mojej kolekcji.


Pierwszy naparstek podarował mi Tata. Z węgierskiej wyprawy przywiózł mi w prezencie małe porcelanowe cacko wytwórni Hollohaza. Przez dłuższy czas był to tylko jeden zbibelotów zdobiących półkę. Przez myśl mi wówczas nie przeszło, że istnieją jakieś większe pokłady takich bezużytecznych przedmiotów. Przecież naparstek wykonany z porcelany czy szkła funkcji swego metalowego czy drewnianego przodka nie może już pełnić.


Później, okazało się, że oprócz typowych, metalowych czy plastikowych naparstków pomocnych przy szyciu czy haftowaniu, istnieją także prawdziwe dzieła sztuki, wykonane z drewna, szkła, kamieni, ceramiki, ręcznie malowane, wypalane, nawet zdobione prawdziwie złotymi farbami oraz te kompletnie nie przypominające klasycznych naparstków - figurki...


Dziś, w swojej kolekcji mam już 937 naparstków. Pochodzą z czterech kontynentów i ponad trzydziestu krajów. Zachęcam do odwiedzenia mojego bloga poświęconego naparstkom. Znajdziecie tam informacje o mojej kolekcji, o konkretnych naparstkach, wytwórniach i sygnaturach. Pojawiają się także liczne wątki na temat porcelany, bowiem znakomitą większość mojej kolekcji stanowią właśnie naparstki porcelanowe.

Czas na Wasze historie! Przyłączcie się do Thimbles of the World i współtwórzcie najlepszą stronę kolekcjonerską!

Agnieszka
Moja Kolekcja Naparstków
Related Posts with Thumbnails
 
speedbloggertemplate.co.cc. Powered by Blogger.com